Bulgarian Russian English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
 
Карта на България
Реклама
Автобусные туры Москва - Одесса - Солнечный Берег
Оптилон - ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННЫХ ТРАВЯНЫХ ПОКРЫТИЙ
Компания Лидер-ком, торговая марка EX-IT
За Нас

 

     "ЧЕТИРИТЕ СЕРАФИМА” е създадена и юридически регистрирана през 2010 год. Целите на фирмата са да разшири предлаганите услуги в областта на продажбите на недвижима собственост, управлението и конслтирането в тази област, както и в областта на туризма и организирания престой. 
   
„ЧЕТИРИТЕ СЕРАФИМА” е желан партньор, заел стабилни позиции в споменатата област. Екип от силно мотивирани специалисти  - одитори, юристи, инженери и брокери се грижи за вътрешната организация и високото ниво на обслужване на своите клиенти.

    „ЧЕТИРИТЕ СЕРАФИМА” има необходимото влияние на регионално и национално ниво, заемайки ключови позиции в страната. Създадените международни връзки и комуникации допринасят за постоянно подобряващото се качество на обслужване.

     ”ЧЕТИРИТЕ СЕРАФИМА” работи с акцент върху предлаганите услуги, следвайки европейските стандарти.

 

 
 
All Rights Reserved © 4 Seraphins 2008-2021
Created by ZVStudio.com