Bulgarian Russian English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
 
Карта на България
Реклама
Автобусные туры Москва - Одесса - Солнечный Берег
Оптилон - ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННЫХ ТРАВЯНЫХ ПОКРЫТИЙ
Компания Лидер-ком, торговая марка EX-IT
Законодателство
Специфики при покупка на имот от чужденци в България

Покупкана на имот от чужденци в България не е лесна работа. Въпреки членството на страната в ЕС, българското законодателство в сферата на недвижимите имоти все още се различава от европейското и особено от британското законодателство, което принадлежи към англо-саксонската правна система.
Съществуват извесни специфики предимно в покупката на земя от чужденци. Все още чуждестранни физически лица не могат да придобиват земя в България, но законът позволява на физическите лица да учредяват българско тръговско дружество, за което няма пречка да закупи земя. Именно тази вратичка в закона използва хилядите чужденци за да купуват безпрепятсвено земя и къщи у нас. За целта се използва сложна схема, като се регистрира фирма, чийто едноличени собственици на капитала и управители са чуждестранните граждани.
След това имота се купува на името на тази фирма. Обикновено целия процес на покупката трае 1-2 месеца.Чужденците си наемат адвокат в България, на когото оставят нотариално заверено пълномощно да извърши цялата тази сложна процедура. Тя, разбира се, е свързана с доста разходи.
Първо, за да изберат подходящ имот в България, чужденците трябва да дойдат за около седмица в България и да извършат няколко огледа с брокери от агенциите за недвижими имоти на набелязани по интернет имоти. С брокерите се сключват комисионни договори като дължимата комисиона про покупка е в порядъка на 3-4 % от реалната стойност на имота. Обикновено брокерите таксуват огледите по 20 евроцента на километър, като получената сума се връща на клиентите при последвала сделка. След като имота е избран, клиентите оставят пълномощното на своя адвокат или агент, с което го упълномощават да регистрира от тяхно име фирма и да отвори набирателна сметка на фирмата. След като се приберат в родината си, те превеждат по набирателната сметка 5000 лв. за капитал на фирмата. Когато фирмата бъде регистрирана, парите от набирателната сметка се теглят, сметката се закрива и се внасят в новооткрита фирмена разплащателна сметка. По тази сметка чужденеците превеждат останалите пари за покупката на имота. Адвокатския хонорар за регистрирането на фирма е около 500 евро, като в тази сума са включени нотариалните и съдебни такси и превода на документите. Хонорарът се изпраща по метка на адвоката, но често се дава и кеш. Ако всички документи са на ред и съдията е в добро настроение, фирмата е готова за около седмица.
Освен пълномощното за регистрация на фирма, клиентите оставя и друго пълномощно – за самата покупка на имота от тяхно име и за тяхна сметка. С това пълномощно те oторизират своя адвокат или агент да сключи предварителен договор за покупка на имота със собственика, като при подписването на този договор се дължи и капаро в размер на 10 % ( може да се договаря със собственика) от стойността на имота. Този депозит не подлежи на връщане в случай, че клиентите се откажат да купуват имота. Собственикът от своя страна трябва да представи нужните документи – скица на парцела, данъчна оценка и нотариален акт.
След като клиентите изпратят останалите пари за покупка на имота по сметката на своята фирма, упълномощеното от тях лице и собственика на имота могат да минат сделката пред нотариус.
Тъй като законът не предвижда забрана чужденци да купуват апартамент без земя, за този тип сделки не е необходимо да се създава фирма. В този случай освен парите, чужденецът трябва да подготви пълномощно за покупка, декларация по закона за мерките срещу изпирането на пари и декларацията за семейно състояние.
Допълнителните разходи за купувачите са нотариалните такси, които са около 3 % от стойността на сделката. Тези разходи също се изпращат по банков път – по разплащателната сметка на фирмата или по банкова сметка на пълномощника.
Много чужденци подхождат с недоверие към българските адвокати и предпочитат да присъстват лично на сделката пред нотариус. Според българския закон, нотариусът трябва лично да се убеди, че чужденците разбират какви документи подписват и какви права прехвърлят или придобиват. За тази цел им се назначава заклет преводач, който в присъствието на нотариуса превежда всички документи и удостоверява с подписа си правилния им превод.
Има случаи и когато чужденци купуват имоти в България и без изобщо да идват. Това са хора с много служебни ангажименти, за които идването до България е невъзможно. Клиентите си харесват имот по обяви в интернет, след това наемат български адвокат, който да извърши покупката от тяхно име и за тяхна сметка. За целта изпращат пълномощно от чужбина, заверено пред местен нотариус. В случаите, когато дадената държава, например Англия, няма сключен договор за правна помощ с България, е нужно пълномощното да бъде допълнително заверено с апостил в Министерство на външните работи на съответната държава. Цялата тази процерура е доста по-бавна и рискована, но пък спестява на клиентите идването до България и съпътстващите го разходи.
От казаното по-горе ства ясно, че покупката на недвижим имот от чужденци в Българиа е сложен процес и крие своите рискове. В последно време измамите зачестяват, като потърпевшите са предимно купувачите-чужденци, бидейки прекалено доверчиви и незапознати с балканските нрави на тукашните адвокати и брокери на недвижими имоти. В този бизнес има нужда от повече яснота и етика, защото именно бизнесът с недвижимите имоти и туризъм дърпат българската икономика напред.
 
 
All Rights Reserved © 4 Seraphins 2008-2021
Created by ZVStudio.com